راهکاری جالب برای حامله شدن

در هندوستان خانم هایی که بچه دار نمیشوند به سراغ رهبران مذهبی خود رفته اند. طبق یک سنت قدیمی زنها روی زمین میخوابند و رهبران مذهبی از روی بدن آنها رد میشوند.

خریت فقط در انحصار مسلمانان و شیعه سانان نیست:

 

به اشتراک بگذارید: