رابطه مادورو-حزب الله: چگونه شبکه تروریستی مورد حمایت ج/ا/ رژیم ونزوئلا را تقویت می کند

نکات کلیدی:
-غالبا فعالیتهای حزب الله در ونزوئلا فقط به عنوان یک تهدید بالقوه تروریستی توصیف می شود. ولی در واقع، گروه تروریستی لبنانی ونزوئلا را تبدیل به مرکز همگرایی جرایم سازمان یافته فراملی و تروریسم بین المللی کرده.

-شبکه جنایت و ترور حزب الله در ونزوئلا موجب عمیق تر شدن همکاری رژیم های ایران و مادورو شده.

-ایالات متحده، متحدان و نهادهای بین المللی باید همکاری منطقه ای ضد تروریسم را تقویت کنند، شبکه های مالی غیرقانونی را کشف و نابود کنند و روابط مستحکم تری با لبنان و دیگر جوامع عربی در آمریکای لاتین برقرار کنند.

مقدمه:
در آستانه یک انتخابات جعلی دیگر در ونزوئلا، کشورهای سراسر قاره آمریکا و اروپا بر روی بسیاری از تاکتیک های غیرقانونی که نیکولاس مادورو برای حفظ قدرت استفاده می کند، تمرکز کرده اند. مهمترین آنها شبکه های غیرقانونی گسترده ای است که رژیم مادورو را پشتیبانی می کنند. این شبکه ها از گروههای مسلحی تشکیل شده که مناطق وسیعی را کنترل کرده و یک ساختار دولتی موازی ایجاد می کنند که رژیم مادورو را به تروریسم بین المللی و جرایم سازمان یافته بین المللی پیوند می دهند. در این شرایط، سیاست ایالات متحده در تلاش برای محدود کردن قدرت مادورو از “افزایشی” به “حداکثر فشار” در سال 2019 تغییر یافت.

این اعمال منجر به اعلام اتهامات مختلف توسط وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) و ادعاهای متعدد مربوط به مواد مخدر و تروریسم علیه رژیم مادورو و گروه های تروریستی حامی او شد. اقدامات DOJ بحث در ایالات متحده و اروپا در مورد حضور و نقش حزب الله در ونزوئلا و به طور کلی آمریکای لاتین را برجسته کرده. به این ترتیب دیدگاه های ساده گرایانه ای که نقش حزب الله در ونزوئلا را فقط یک تهدید تروریستی بالقوه نمایش میداد در حال تغییر است.

منبع (فایل PDF انگلیسی) :atlanticcouncil.org

به اشتراک بگذارید: