رئیسی در خوزستان: «نباید هیچ بیماری روی زمین خوابانده شود»

رئیسی وضعیت کرونایی خوزستان را بسیار ناراحت کننده دانست و گفت: «نباید هیچ بیماری روی زمین خوابانده شود»

به اشتراک بگذارید: