دو پرسش آلاسکایی

آلاسکا ایالت پهناوری است  اما فقط با ۷۵۰ هزار نفر جمعیت که گرایش سیاسی سنتی آنها با جمهوریخواهان است.

1- ایالتهای بسیار پرجمعیت مثل فلوریدا و تگزاس همان سه شنبه شب تکلیفش مشخص شد. چگونه است که شمارش 200-300 هزار رای اینقدر طول کشیده؟ این اتفاق در هیچیک از دوره های قبل اتفاق نیفتاده اما اکنون بیش از 4 روز است که اینها دارند درجا می زنند.

 2- در حالی که تاکنون در این ایالت بایدن فقط ۳۳ ٪ رای آورده چرا هنوز در CNN‌ و FOX و AP قرمز نشده!

به اشتراک بگذارید: