دو تحلیل جالب در مورد منشاء و پیام انفجارهای سریالی اخیر در تاسیسات اتمی و نظامی ایران از اورشلیم پست (انگلیسی)

How have Iran’s intelligence forces broken down in face of explosions?

این مقاله نتیجه گیری میکند که این مجموعه عملیات دارای یک پیام روشن برای جمهوری اسلامی است و آن اینکه یا این خفت و خواری را تحمل کنید و ناظر تخریب زیربنا های خود باشید و یا اهرمهای مذاکره را فعال کنید تا شاید با بستن یک “پیمان – Deal” از این مخمصه رهایی یابید.

Ex-cyber officials: Iran may change aggressive policies until licks wounds

در این مقاله با دو متخصص جنگ سایبری در مورد حملات اخیر به تاسیسات نظامی و اتمی جمهوری اسلامی مصاحبه شده که البته مسایل بسیار دیگری در مورد توانایی های هر کشور در این زمینه و احتمال نقش داشتن جنگ سایبری در این انفجارها (علاوه بر آسیب فیزیکی) و پیامدهای آن مورد توجه قرار گرفته. این مقاله به احتمال دست داشتن بیش از یک ابر قدرت سایبری (و تلویحا اشاره میکند که در حال حاضر فقط ۲ کشور آمریکا و اسرائیل ابر قدرت سایبری هستند!) در حملات اخیر اشاره میکند.

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
6 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها