دو قبیله (Two Tribes)

گروه دهه هشتادی Frankie Goes To Hollywood (درسته اسم گروهش همین بود!) این موزیک ویدئو رو در اواخر جنگ سرد بیرون داد که نمایشگر جنگ دو بلوک قدرت اون زمان بود. با توجه به شرایط فعلی دنیا و دو قطبی های متعدد موجود, احساس میکنم دیدن دوباره اون بی ربط نیست.

به اشتراک بگذارید: