دولت مصدق، خودش یک حکومت اسلامی بود

خبرهای زیر نمونه هایی است از نحوه زمامداری مصدق ( اطلاعات سال های ۱۳۳۰ و ۱۳۳۱):

در دوره رضا شاه هم رقص و آواز آزاد بود و هم مشروبات الکلی. ضمنا شلاق زدن افراد از مجازات های دادگستری حذف شده بود اما از صدقه سر دولت ملی! مصدق و جبهه ملی نه تنها شلاق زدن در انظار عمومی دوباره از سر گرفته شد بلکه رقص و آواز زنان ممنوع شد و دولت لایحه ممنوعیت خرید و فروش و مصرف مشروبات الکلی را نیز به مجلس برد.

به اشتراک بگذارید: