دولت الکاظمی به خانواده ۵۶۰ مقتول تظاهرات سال گذشته عراق غرامت میدهد

Reuters: نخست وزیر جدید, مصطفی الکاظمی, متعهد شده است که در مورد کشته ها و حبس صدها نفر از معترضین در ناآرامی هایی که دولت گذشته اتفاق افتاده، تحقیق کند.

تعداد کشته ها (۵۶۰ نفر) که توسط دولت اعلام شده تقریباً با آماری که گروه های مدنی گزارش کرده اند مطابقت دارد.

مشاور نخست وزیر دولت جدید عراق گفت از جانباختگان اعاده حیثیت شده و به خانواده بازماندگان, هر کدام 10 میلیون دینار عراقی (8،380 دلار = بیش از ۲۰۰ میلیون تومان) به عنوان غرامت پرداخت می شود.

این اعتراضات از اول اکتبر سال گذشته آغاز شد و برای چند ماه ادامه یافت و طی آن صدها هزار عراقی خواستار شغل، خدمات بهتر, و عزل حاکمان فاسد شده بودند.

این اعتراضات منجر به استعفای نخست وزیر سابق, عادل عبدالمهدی, و تشکیل دولت جدید در ماه مه توسط الکاظمی شد.

Iraq-demonstration
صحنه ای از تظاهرات سال گذشته عراق
به اشتراک بگذارید: