دورنمای بحران مالی در پساکرونا

این ویدئو ده دقیقه ای ای را نگاه کنید. البته به زبان انگلیسی است. شاید با آن دیدگاه موافق یا مخالف باشیم ولی خوب است پیامدهای احتمالی اقتصادی جهانی کرونا را در نظر داشته باشیم.

آنچه مسلم است فشار این بریز و بپاش های فعلی را مردم تحمل خواهند کرد و این هزینه ها در آینده نزدیک از جیب من و شما جبران میشود.

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
1 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها