دورانی که سنگ روی سنگ بند نمی شود

پول های کثیفی که حکومت آخوندها در کشورهای غربی هزینه می کند در ابتدا با هدف ماله کشی بر جنایات این رژیم بود تا چهره بیرونی این حکومت ارتجاعی را در جهان موجه جلوه دهند. کاری که داعش و طالبان توانش را نداشتند.

اما نقش مخرب این پول های کثیف فراتر از ماله کشی برای این رژیم است. بزرگترین خسارتی که غربی ها دارند متحمل می شوند، آلوده کردن موسسات معتبری همچون گالوب و یا مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی و حتی حقوق بشری است. در دورانی نه چندان دور اظهارات مقامات این مراکز ارزشمند قلمداد میشدند اما اکنون این مراکز پول می گیرند و تحقیقات مطابق میل پرداخت کننده تحویل می دهند.

اگر قرار باشد مراکز علمی و تحقیقاتی به لجن کشیده شوند و اعتبارشان را از دست بدهند، بزرگترین خسارت به اعتماد عمومی نسبت به این مراکز وارد می شود و سنگ روی سنگ بند نمی شود.

این فقط آخوندها نیستند که چنین پولهای کثیفی را در کشورهای غربی شاواش می دهند، چین کمونیست هم خیلی از مراکز خوشنام جهانی را آلوده کرده، از سازمان بهداشت جهانی بگیر تا خبرگزاری های رویترز و غیره.

گاهی فکر می کنم ما ایرانی هایی که بلای حکومت آخوندها را دیده ایم، جلوتر از بقیه مردم کشورهای غربی هستیم که هنوز به این مراکز اعتماد دارند و سالها طول می کشد تا به آلوده بودن این مراکز پی ببرند.

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
7 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها