دمکراسی ….یک سیمرغ سر قله قاف نیست، حسین قاضیان- به عبارت دیگر

چرا پس از گذشت ۴۲سال از انقلاب اسلامی بین حکومت و بخش بزرگی از جامعه در ایران بی‌اعتمادی ایجاد شده و کار به تظاهرات و سرکوب خیابانی کشیده است؟ حسین قاضیان، جامعه‌شناسی که پژوهش‌های میدانی در سنجش افکار عمومی در مرکز کارش قرار دارند، معتقد است که: ‘سرکوب در جمهوری اسلامی گریزناپذیر شده….حکومت در ایران نماینده خاص اکثریت نیست…این چیزی است که هم حکومت می‌دونه و هم مردم می دونن’ و ‘ دمکراسی ….یک سیمرغی سر قله قافی نیستش که ما در را باز کنیم و ببینیم که اِه سیمرغ دمکراسی اونجا نشسته و منتظر ماست…’.

به اشتراک بگذارید: