دلیل گسترش ویروس کرونا معلوم شد

حدیث داریم کسی که شلوارش را ایستاده بپوشد خداوند متعال او را به دردی مبتلا می کند که درمان نداشته باشد مثل همین درد کرونا که فعلا درمان ندارد و منتظریم ببینیم این خارجی های کافر چه غلطی می کنند.

این خارجی ها فساد اخلاقی شان به جایی رسیده که حتی یک پاشنه کش برای پوشیدن شلوار اختراع کرده اند که معصیت را دو چندان کرده اند. خدا لعنت شان کند.

به اشتراک بگذارید: