دشمن چینی

باید بزنیم چینی هایی که در ایران هستند رو شل و پل کنیم
مغازه دار نباید بهشون جنس بفروشه, اگر هم فروخت دولا پهنا حساب کنه
تاکسی نباید سوارشون کنه, اگر هم کرد آدرس اشتباه بره
مکانیک باید خرابی ماشینشون رو برای آینده زمان بندی کنه
قوه چی باید تو چایی شون بشاشه
داروخونه نباید بهشون دارو بده, یا بجای دیفنوکسیلات باید مسهل بده
پرستار و پزشک باید عمدا دردشون رو زیاد کنن
لوله کش باید کار دو ساعته رو دو روز طول بده
باید ایران رو براشون جهنم کنیم

به اشتراک بگذارید: