دشمنی دیوانه وار با شیر و خورشید

رژیم جنایتکار آخوندی یک رژیم اشغالگر و ضد ایرانی است. این رژیم کینه شدیدی دارد از ایران و هر آنچه رنگ و بوی هویت ایرانی و فرهنگ ایرانی دارد.

تصور بکنید، جوان میهن پرستی را بازداشت کرده اند، چند روز متوالی او را کتک زده و شکنجه کرده اند و زمانی که متوجه علامت شیر و خورشید بر روی دست آن جوان شدند، آن دست را شکستند تا با همان دست شکسته به دار آویخته شود!

شما ببینید اینها چه کینه ای از ما دارند.

ما نیز متقابلا از تمام ارکان اینها کینه داریم. اما هیچگاه انسانیت و اخلاق انسانی را زیر پا نخواهیم گذاشت و با هیچ کس حتی شما جنایتکاران وحشی سنگدل، چنین رفتارهایی انجام نخواهیم داد اما بدانید که از شما متنفریم، از خودتان، از دین تان، از امام و پیغمبر و خدای وحشی تر از خودتان متنفریم کثافتهای وحشی.

به اشتراک بگذارید: