دستگیری قاتل مهدی امین در تورنتو

پلیس تورنتو اعلام کرد که قاتل محمد مهدی امین زنی ۲۷ساله است و او را به قتل درجه ۲ متهم کرده است.

پلیس اعلام ‌کرده است در حالیکه تحقیقات هنوز ادامه دارد؛ بازرسین باور ندارند که این قتل با دیدگاه‌های سیاسی مهدی مرتبط بوده باشد و دنبال مظنون دیگری نخواهند گشت. اولین جلسه دادگاه این متهم در پنجم نوامبر در تورنتو برگزار میشود.

به اشتراک بگذارید: