دستگیری دو ایرانی موفق! در هلند

چند ماه پیش تلویزیون اینترنشنال برنامه ای داشت که میرفت سراغ ایرانیان موفق در اروپا و امریکا و با آنها گفتگو میکرد و زندگینامه و مسیر موفقیت آنها را شرح میداد. در یکی از این قسمتها رفته بود سراغ یک ایرانی موفق! در هلند که ادعا میکرد چندین هتل و دهها قصر دارد و کلکسیونی از اتومبیل های گرانقیمت و حتی یک باشگاه فوتبال!

همین که طرف دهانش را باز کرد من فهمیدم این فرد دارای یک شخصیت فیک و غیر واقعی است. معمولا انسانه های موفق نیازی به خودنمایی و شوآف ندارند اما این شخص نحوه حرف زدنش تابلو بود که حتما از رانت حکومت آخوندها بهره می برد.

یادمه مصاحبه گر (خانم نوشابه امیری) از او پرسید: شما بصورت پناهنده به هلند آمدید و سالها در کمپ پناهندگان زندگی کردید، چطور شد که به این همه ثروت رسیدید؟

طرف جواب داد: آقاجان هوش و استعداد و چیزهای خدادادی!

حالا تقش درآمده و پلیس هلند این دو برادر را به اتهام پولشویی و کلاهبرداری بازداشت کرده. قسمتی از ویدئو حرف زدن این تحفه را در پایین ببینید.

به اشتراک بگذارید: