دسته گل

این دولت و نظام چه گلی به سر این ملت زدند که تو هر جلسه کاری باید چند دسته گل گرون قیمت هم به خودشون تقدیم کنند؟ ملت گرسنه ایران به کنار, تو کدوم کشور ثروتمند دنیا دولتمردان کاربلد اینجوری از بودجه عمومی به خودشون “حال” میدن؟

تمام این عکس ها مربوط به یک ماه گذشته است.

به اشتراک بگذارید: