دزد هم دزدهای زمان شاه؛ نور به قبرت بباره که حتی دزدان زمان تو‌ هم سگشان شرف داشت به دزدان این جمهوری واقعا اسلامی!

امروز خاطره ای از یکی از دوستان جهان پهلوان تختی در سایت های اینترنتی منتشر شده است که نشان میدهد انقلاب سیاه و‌جاهلانه ۵۷ فارغ از عواقب مخرب سیاسی اش چه بلایی بر سر فرهنگ مردم آورده است. در روزگاری نه چندان دور در ایران شاهنشاهی حتی دزدها هم خط قرمز داشتند و هنوز جامعه به این درجه از حقارت سقوط نکرده بود که بخواهند در روز روشن گردنبند طلای «آقای گل جهان» را از گردنش باز کنند، آن هم در حالیکه دخترش در ماشین نظاره گر این اتفاق است!

انقلاب ۵۷ یک خودکشی دسته جمعی بود که همه چیز ایران و‌مردمانش را به قهقرا کشاند. به امید روزی که تاریخ معاصر ایران در فضایی بدور از تعصب دوباره بازنویسی شود و «دیو» و «فرشته» سر جای اصلی خودشان قرار بگیرند. با هم خاطره دوست جهان پهلوان تختی را بخوانیم؛ همان تختی که فخر ایران بود اما دروغگویان ۵۷ تی خودکشی او را «قتل» نامیدند و دلیلش هم سر خم نکردن او در برابر شاه! نگاه کنید که نسل حقیر و بشارت نامه بنویس از چه چیزهایی برای بدنام کردن شاه استفاده کرده است و‌همچنان میکند!

« تختی يک ماشين بنز ۱۷۰ سبزرنگ داشت. هميشه برای تعمير به تعمیرگاه نادر می‌آمد که مالکانش دو شريک بودند، علی و آوانس. مردمی که گرفتاری داشتند برای تختی نامه می نوشتند و به صاحبان این تعمیرگاه می دادند تا به دست تختی برسد.

يک روز در اين تعمیرگاه نشسته بوديم که تختی بدون ماشین آمد. گفتيم ماشين کو؟ آقا تختی گفت: ديشب ماشين را دزديدند.

يک هفته بعد، در تعمیرگاه نادر بوديم که چند نامه به تختی دادند. پهلوان در حالی که یکی از نامه ها را ميخواند، يک دفعه خنده‌ بلندی کرد و گفت:
نامه آقا دزده است! نوشته ماشينت مقابل شير پاستوريزه پارک شده و شرمنده ام که ماشینت رو دزدیدم.

به همراه تختی به محلی که سارق گفته بود رفتيم. ماشین آنجا بود، تختي دور ماشين چرخيد و گفت: لاستيک‌ها، تودوزی، ‌ضبط و همه چيز ماشین نو شده!

سارق بعد از اینکه فهمیده بود ماشین جهان پهلوان تختی رو دزدیده از کارش پشیمون شده و برای عذرخواهی همه چیز ماشین رو نو کرده بود. بعد که سوار ماشین شدیم، تختی گفت: عمو حيدر! بيا مبلغی که برای ماشين من خرج شده را به خيريه بدهيم.»

خاطره علی اکبر حيدری، دوست جهان پهلوان تختی و دارنده نشان برنز المپيک ۱۹۶۴ توکيو

به اشتراک بگذارید: