در روزهای آخر دی ‌ماه ۵۷ در نیاوران چه گذشت؟ (گفتگو با فرمانده وقت حفاظت کاخ نیاوران)

گفتگوی ۵ سال پیش بیژن فرهود با سرهنگ عشقی ‌پور فرمانده حفاظت کاخ نیاوران در ۲۶ دی ماه ۱۳۵۷

به اشتراک بگذارید: