در خرفتی برنی سندرز همین بس که از قتل یک تروریست ناراحت است

برنی سندرز در مورد جنایتکار کودک کش قاسم سلیمانی می گوید: ما نباید الکی یکنفر را در یک نقطه ای از دنیا ترور کنیم!!

یعنی تف به شرف اون کثافتهایی که به چنین گاو خرفتی دلخوش کرده اند.

این بیشعور حتی نمی داند که هزاران نفر در سوریه توسط همین قاسم سلیمانی ملعون کشته شدند.

تف تف تف!

به اشتراک بگذارید: