در جایی که «قانون» منشاء مشکلات است، «بی قانونی» تنها راه نجات است!

بیایید به عقب برگردیم. به روزهایی که ساختمان متروپل فرو ریخت. بیایید به آن زوج های جوانی که پرپر شدند، به آن کودکانی که چشمهایشان به در خشکید و پدران و مادرانشان هرگز دیگر به خانه بازنگشتند، فکر کنیم. بیایید به سرزمینی فکر کنیم که حکومتش منشاء شر مطلق و تمام پلیدی ها است. در راس قوه قضاییه این حکومت تا بوده، مشتی ملای مفعول و پر عقده و‌جنایتکار قرار داشته اند که جز قتل و کشتار و شکنجه و دزدی و غارت و اختلاس کار دیگری نکرده اند و خب وقتی سر ماهی چنین فاسد است، دیگر وای بر آن دم!

در جریان حادثه متروپل که همانند کلیه فجایع این حکومت _ ریشه در نادانی و دزدی و پفیوزی سران نظام دارد _ فردی رانت خوار و نزدیک به حکومت با زد و بندهای ولایی با شهرداری آبادان شریک میشود و ساختمانی غیراستاندارد میسازد و میفروشد و پس از مدتی هم این ساختمان بر سر مردم آوار میشود و پس از وقوع این حادثه، مالک متروپل غیبش میزند و در صحنه آرایی تهوع انگیزی که جک سال بود، برادرش جسدش را شناسایی میکند و عروسک های صدا و سیمای رهبری هم با نشان دادن این دروغ سعی میکنند مردم را آرام کنند و مثل همیشه منتظر بمانند تا با وقوع یک جنایت جدید این جنایت کهنه و به فراموشی سپرده شود!

شکایت بردن و دادخواهی از رژیم جمهوری اسلامی و حتی دادگاه های بین المللی در زمانه امروز توهین به شعور آدمی است. فقط نگاهی به قرارداد استرداد تروریست ها که میان جمهوری اسلامی و بلژیک به امضاء رسید بیاندازید، تا بدانید در چه زمانه ای زندگی میکنیم.

شکایت بردن به بیدادگاه های جمهوری اسلامی همان حکایت سوگواری قاتل بر جسد مقتول است. اگر در این دنیا عدالتی وجود داشت، هرگز چنین رژیمی از همان ابتدا به قدرت نمیرسید؛ پس انتظار اجرای عدالت در دنیایی که از همان نخست بر بی عدالتی بنا شده است، امری بیهوده است. این بیهودگی را خیلی ها اندک اندک درک کرده اند و برای همین هم با «بی قانونی» جواب «قانون» ( شما بخوانید مافیای جمهوری اسلامی) را میدهند.

بدون شک در جنگل حیوانات درنده جمهوری اسلامی ، تنها عدالتی که میتوان اجرا کرد، بایکوت کردن «نظم» موجود و ضربه زدن به این چرخه باطل است. دور نیست که تک تک این جنایتکاران توسط مردم شکار شوند…

و صد البته همه آنچه گفته شد مربوط به زمانی است که برادر به هلاکت رسیده عبدالباقی توسط باندهای مافیایی حکومت _ آن هم در آستانه اجرای نمایش مضحک عدالت در سیرک ولایت _ توسط خودی ها از سر راه برداشته نشده باشد. البته جمهوری اسلامی که نوکر روسیه است در مواردی اینچنینی سعی میکند خیلی ملایم تر طرف را با قرص های خاص و یا سناریوی خودکشی از سر راه بردارد و اینگونه جلوی منزل گلوله باران شدن، بیشتر نشان از خشم بازماندگان جنایت متروپل دارد که خودشان در جنگل جمهوری اسلامی عدالت را اجرا کردند. باید خوک های مزرعه جمهوری اسلامی بیش از پیش بترسند چرا که سرانجام مردم راه درست مبارزه با این خوک ها را یاد خواهند گرفت!

به اشتراک بگذارید: