در برابر بلوغ سیاسی این ملت سر تعظیم فرود می آوریم؛ تحریم سراسری آخرین سنگر نظام را فتح کرد!

شیراز

همدان

میدان هفت حوض که محله پر جمعیت و مهمی در شرق تهران محسوب میشه 

همانطور که ملاحظه  میکنید کلا ۳۰ نفر رو جمع کردن اونم برای اولین بار زن و مرد در یک صف که مثلا زیاد نشون بده

نه بزرگ مردم اصفهان

به اشتراک بگذارید: