در باب توضیح دادستانی در ماجرای هواپیمای اوکراینی: ضرورت قضای نماز کارکنان پدافند هوایی!

دادستان نظامی استان تهران امروز در توضیح علت ساقط کردن هواپیمای اوکراینی گفت:

سامانه سیاری که موشک شلیک کرده پس از راه اندازی مجدد به دلیل شرایط میدانی، شمال واقعی را دقیق تعیین نمی‌کند و همین اشتباه فاحش موجب می‌شود که سمت اهداف شناسایی شده توسط سامانه با اختلافی حدود ۱۰۵ درجه توسط اپراتور مشاهده شود و این خطا، مبنای یک سلسله اشتباهات دیگر قرار می‌گیرد و در نتیجه سامانه پدافندی دچار اشتباه می‌شود.

این خطای انسانی در تنظیم مختصات موجب می‌شود، اپراتور سامانه پدافند هوایی، هواپیما را به عنوان هدفی که از ناحیه شمال غربی در حال نزدیک شدن به تهران است و محل و سمت حرکت آن، ارتباطی با باند پروازی فرودگاه ندارد، در رادار خود مشاهده کند و خط سیر هواپیما با خط سیری که کاربر مشاهده می‌کرده متفاوت بوده است.

متاسفانه یکی از «مشکلات» رشته مثلثات این است که وقتی شما شمال را اشتباه تشخیص میدهید سایر جهات هم جابجا میشوند، من جمله جهت قبله. کسی که در تهران ایستاده و ۱۰۵ درجه خطا دارد ـ بسته به اینکه خطا همسو با حرکت عقربه ساعت است یا خلاف آن ـ به جای مکه رو به مسکو یا بانگ کوک نماز خوانده است!

از طرف دیگر ما این حکم حوزه علمیه را داریم که کسی که در تشخیص جهت قبله بیش از ۴۵ درجه خطا داشته باید نمازهایش را قضا کند.

گرفتاری ما که یکی دو تا نیست برادر…

به اشتراک بگذارید: