درگیری مرزی چین و هند

در اثر درگیری ارتش چین با ماموران مرزی هند بیش از 20 سرباز هندی کشته شدند. در مورد کشته شدن چینی ها منبع موثقی گزارش نداده ولی خبرگزاریهای هندی از کشته شدن 40 چینی خبر میدهند.

چین یک تهدید جهانی است. با هیچ یک از همسایگانش سر سازگاری ندارد.

به اشتراک بگذارید: