درون روسیه پوتین (مستند انگلیسی – یک ساعت)

ولادیمیر پوتین, مامور سابق KGB, با برگزاری یک همه پرسی و تغییر قانون اساسی موجبات ریاست جمهوری خود تا سال ۲۰۳۶ را فراهم کرد. پوتین در آن هنگام ۸۳ ساله خواهد بود. مستند زیر به روسیه تحت زمامداری پوتین میپردازد.

به اشتراک بگذارید: