دروغی بعنوان واکسن داخلی

امروز جمهوری اسلامی در یک نمایش مسخره مرحله تست انسانی واکسن داخلی را آغاز کرد. این در حالی است همین چند روز پیش یکی از مسئولین وزارت بهداشت گفته بود هنوز هیچ چیز واکسن داخلی معلوم نیست. یکی دیگر گفته بود تا نیمه دوم سال آینده واکسن داخلی آماده میشود. همزمان ۱۶۷ پزشک داروساز در نامه ای نوشته بودند خودتان را مسخره کرده اید؟ با کدام امکانات حرف از واکسن داخلی می زنید. ما هنوز در ساخت بسیاری از داروهای معمولی دچار مشکل هستیم بعد شما درمورد ویروس ناشناخته حرف از واکسن داخلی می زنید.

بنظر من، اصلا واکسن داخلی وجود خارجی ندارد. چه در مرحله آزمایشگاهی و چه در مرحله تست حیوانی، چه برسد به تست نهایی و تولید انبوه آن.

این رژیم استاد دروغ گویی و فریبکاری و شامورتی بازی است.

ما ۴۲ سال مرتبا از این رژیم دروغ دیده ایم. محال است اینها درباره موضوعی که امکان راست آزمایی آن برای دیگران وجود ندارد، صداقت داشته باشند و حقیقت را بگوید. این رژیم در همان هفته ها و ماههای ورود ویروس کرونا به مردم دروغ گفت. هر روز یک حرف متناقض با حرف روز پیش می زد. درباره آمار مبتلایان و فوت شدگان دروغ گفت. خلاصه هرجا که رسیده دروغ گفته، اکنون هم دارد دروغ میگوید.

در هفته ها و ماههای آینده، بازهم سناریوهای دیگری درباره واکسن کرونا خواهیم دید که متناقض با حرفهای امروزی آنها خواهد بود.

به اشتراک بگذارید: