درسی که من از انتخابات ۲۰۲۰ آموختم: آمریکا در خاورمیانه قرار دارد!

بعضی دوستان فرانسوی در دهه های اخیر طعنه خیلی معنی داری به کشور خودشان میزنند: «آفریقا در پاریس شروع میشود!» خوانندگانی که با اوضاع فرانسه (در مقایسه با کشورهای شمالی تر اروپا) آشنا هستند منظور را به خوبی متوجه میشوند.

من باید اعتراف کنم که از روند (نه لزوما نتیجه) انتخابات اخیر آمریکا ناراحت هستم، چون آنچه رخ داد نشان میدهد آمریکا دیگر کشوری نیست که بتوان روی آن حساب کرد.

من اینجا فقط یک نمونه ذکر میکنم که به من شخصا (به عنوان کسی که با ریاضی سر و کار دارد) برخورد: سایتهای به ظاهر معتبری مانند DecisionDesk با استناد به اعداد رسمی از درصد آراء (نه حوزه ها!) شمارش شده گزارش میدادند، مثلا اینکه در فلان ساعت در بهمان ایالت n در صد آراء شمارش شده و ترامپ و بایدن x و y در صد را کسب کرده اند. من «ساده لوح» هم با این تصور که در آمریکا هم مانند آلمان کارها نظم و ترتیبی دارند به خودم زحمت میدادم و محاسبه میکردم که با این اعداد در این ایالت مثلا بایدن دیگر نمیتواند به ترامپ برسد. ولی دیدیم که رسید! چون خود ریاضی نمیتواند اشتباه کند من سعی کردم از ریشه مشکل سر در بیاورم، و (صرف نظر از شائبه تقلب) کاشف به عمل آمد که در بعضی از ایالات هیچ کس تعداد دقیق افرادی که رای داده اند را نمیشناسد، مثلا چون برای واجدین شرایط برگه رای پستی ارسال کرده اند، ولی آنها حضوری رای داده اند. خوب این خودش روال مسخره ای است (خوانندگانی که درانتخابات اروپایی شرکت کرده اند میدانند که چگونه میتوان از چنین مشکلاتی به سادگی اجتناب کرد). ولی مسخره تر از آن (و به مسخره گرفتن مخاطب) این است که اعداد تخمینی به اسم نهایی منتشر شوند (یعنی مثلا وقتی اعلام کرده بودند ۹۹ در صد آراء ایالت شمارش شده خودشان هم عدد دقیق را نمیدانسته اند و همینجوری تخمینی یک چیزی گفته اند). اگر چه شاید مخاطبین ایرانی به این جور چیزها عادت کرده باشند این در اصل غیر قابل پذیرش است، اگر نشود روی اعداد حساب کرد اصلا چه فایده ای دارند، اعداد که اجناس زینتی نیستند که آنها را برای قشنگی در ویترین بگذارید!

جامعه ای که به جایی رسیده باشد که چنین سهل انگاریهایی در آن عادی تلقی شوند در مسیر تبدیل شدن به یک کشور «کشکی» banana republic است، داشتن آسمان خراش و سفینه فضایی از این نظر کمکی نمیکند، اینها را در خیلی کشورهای دیگر هم میتوان یافت که اصلا برای شهروند ارزشی قائل نیستند…

به اشتراک بگذارید: