همیشه شعبون یک بار هم رمضون؛ درخواست از آخوندها برای حضور در بخشهای عفونی بیمارستانها و روحیه دادن به بیماران مبتلا به کرونا

درخواست یک هموطن از آخوندها برای حضور در بخشهای عفونی بیمارستانها و روحیه دادن به بیماران مبتلا به کرونا
به اشتراک بگذارید: