درخواست اعدام «رضا تبریزی» از سوی جاعشیعه مقیم مشهد!

لشگر اراذل و اوباش اجاره ای علی خامنه ای و شرکا امروز با تجمع در حرم «امام رضا» (ک) و سردادن شعارهایی چون «فحاش بر ائمه اعدام باید گردد»، «توهین‌گر فاطمه اعدام باید گردد»، «مرگ بر نوچه دست مکرون»، «مرگ بر بازیچه فرانسه» خواستار اقدام مسئولان قضایی شدند⁣!

رضا تبریزی نوری، ورزشکار شناخته شده و معروف مشهدی با سابقه قهرمانی جهان و ایران چند رو پیش توسط نیروی انتظامی به جرم جریحه دار کردن احساسات ملت همیشه در صحنه بازداشت شد. او چند روز پیش در یک استوری اینستاگرامی از تعطیلی باشگاه‌های ورزشی به‌دلیل کرونا و باز بودن اماکن مذهبی انتقاد کرده بود؛ به راستی در سرزمین گل و بلبل که هیچ مشکلی وجود ندارد، چه کاری مهمتر از خرد کردن دهان و دندان مخالفان!؟

امروز گروهای تندرومذهبی یا همان مخ لص ان ولایت فقیه با سر دادن شعارهایی، تابلو باشگاه رضا تبریزی را پاره کرده و پایین کشیدند⁣⁣.

پس از هجوم اوباش حزب الله به محل کسب و کار این قهرمان در صفحه اینستاگرام او یک استوری با مضمون عذرخواهی از «دوستان مولا» منتشر شده است⁣ و بقیه داستان را هم که همه ما میدانیم؛ هر گونه تغییر عقیده افراد در بازداشتگاه ها و زندان های جمهوری اسلامی نشانه ای است از اعمال شکنجه و تهدید و فشار بر مخالفان سیاست های جمهوری واقعا اسلامی.

رضا تبریزی و برادران افکاری و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی را فراموش نکنیم. ارتش سایبری جمهوری اسلامی و فاحشه های سیاسی دوگانه سوزش از خدایشان است که شما _ فارغ از مخالف و موافق بودن با چه کسی_ به جای ایران به انتخابات تمام شده آمریکا مشغول شوید؛ در زمین ارتش سایبری نظام بازی نکنیم و به این فکر کنیم که چگونه ایران را از اشغال جلادان خمینی و خامنه ای رهایی بخشیم!

به اشتراک بگذارید: