درباب موز به حلق دیگری کردن

دوستان عزیز بعد از سالها مطالعه کتابهای اسلامی هنوز هم  احادیث بکر و نابی را کشف می کنم که برمیزان شگفتیم می افزاید.

مثلا امروز حدیثی را دیدم درباره فرو کردن موز توی حلق حضرت علی!

بدون هیچ کم و کاستی حدیث را برایتان نقل می کنم تا ببینید آخوندهای مکار و فریبکار در سالهای دور که خبری از اینترنت نبود چه مزخرفاتی را بخورد مردم ساده و ناآگاه میخوراندند:

از امیرالؤمنین (علیه السلام) نقل شده است که فرمود: برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شاخه موزی هدیه آوردند.

حضرت موز را با دست خود پوست می کند و در دهان من می گذارد، گوینده ای گفت: ای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تو علی (علیه السلام) را دوست می داری؟
حضرت فرمود: آیا نمی دانی که علی از من است و من از علی هستم؟

منبع: ینابیع المودة ص 54

به اشتراک بگذارید: