دانشجویان هندی مسلمان در “جزیره کیش” چه میکنند؟

از هنگام شروع همه گیری ویروس کرونا هر وقت یو تیوب را برای “Iran” سرچ کرده ام با انبوهی از کلیپهای عمدتا هندی (و چند کشور دیگر دارای جمعیت مسلمان) مواجه شدم که در مورد بازگشت دانشجویان محبوس شده بر اثر کرونا از نقاط مختلف ایران (عمدتا قم-جامعه المصطفی) اطلاع رسانی میکرده اند. ولی این ویدئو کمی فرق میکند چون هم مکان جزیره کیش است و هم رشته تحصیلی به نظر میآید درس “طلبگی” نیست.

لطفا نگاهی به این ویدئو بیندازید و ببینید آیا متوجه میشوید این دانشجویان خارجی (عمدتا هندی) در جزیره کیش چه میکنند. اینها دانشجویانی هستند که به علت ویروس کرونا در کیش گیر افتاده اند و به همین دلیل متوجه “وجود” آنها شده ایم؟ احتمالا دانشجوی اول (دختر؛ عکس نوشته) میگوید که دانشجوی پزشکی دانشگاه کیش است (جمله خود را با بسم الله شروع میکند؛ پس احتمالا باز هم مساله پروپاگاندای رژیم از کیسه ملت ایران در میان است). دانشجوی آخر (پسر با کلاه بیس بال) به گمانم میگوید که هیسپانیک است (به دلیل لهجه غلیظ تشخیص برای من مشکل است).

اینها اینجا چه میکنند؟ هند خودش به همه جا دکتر و مهندس صادر میکند پس چرا این تعداد دانشجوی هندی در ایران وجود دارد؟ رژیم چه “باجی” به اینها میدهد تا اینها حاضر به تحصیل در ایران میشوند و در مقابل چه انتظاری از این دانشجویان پس از بازگشت به کشور خود دارد؟ اینهمه دانشجوی خارجی مسلمان در ایران چه میکنند که اکنون به دلیل گیر افتادن در ایران “بوی” آن بلند شده؟

توضیح اینکه با جستجویی که اکنون کردم در جزیره کیش ۵ دانشگاه شعبه دارند که عبارتند از:

  1. پردیس بین المللی دانشگاه تهران
  2. دانشگاه صنعتی شریف کیش
  3. دانشگاه بین اللملی آزاد کیش
  4. دانشگاه پیام نور کیش
  5. دانشگاه علمی کاربردی کیش
به اشتراک بگذارید: