داعش به جنگجویانش هشدار داد از سفر به کشورهای کرونازده اجتناب کنند!

به اشتراک بگذارید: