داریوش رضازاده

داریوش رضا زاده سال 1336 در تبریز و در خانواده ای با تفکرات چپ به دنیا امد. داریوش رضا زاده کل دوران تحصیلش را در تبریز گذراند و در رشته طراحی صنعتی دانشگاه تبریز لیسانسش را گرفت. او مجرد بود. پس از انقلاب داریوش به سازمان پیکار پیوست و به تهران آمد و در بخش انتشارات سازمان پیکار مشغول به کار شد . پس از لو رفتن یکی از جلسات مخفی در تیرماه سال 60 (طبق یک منبع 20 تیر) بازداشت شد و تنها کمتر از یک ماه پس از بازداشتش در 31 تیر 60 در اوین اعدام شد. پیکر او همراه صادق اخوت و رضا حسین علیخانی و ده تن دیگر از هواداران سازمان پیکار در همان 31 تیر 60 در گورستان خاوران به خاک سپرده شد. پس از اعدام داریوش ازار خانواده اش ادامه داشت و خواهر 15 ساله اش ایراندخت در سال 60 بازداشت و تا سال 65 در حبس بود و ماموران یکبار سقف ماشین پدر داریوش را خراب کردند.

منابع : اندیشه پیکار

پژواک ایران

بیداران

به اشتراک بگذارید: