دادستان به پلیسی که در مینیاپولیس موجب مرگ یک فرد سیاه پوست شده بود رسما اتهام قتل درجه ۳ وارد کرد

-دادستان کانتی به پلیسی که در مینیاپولیس آمریکا موجب خفگی و مرگ یک سیاهپوست در حین دستگیری شده بود اتهام قتل درجه سوم وارد کرد.
-قتل درجه سوم به این معنی است که قتل عمدی نبوده ولی یک فرد عادی باید بفهمد که در شرایط عادی نتیجه چنین عملی میتواند به مرگ منجر شود.
-حال برای پلیس دستگیر شده دادگاه تشکیل میشود و باید از این اتهام دفاع کند.
-مجازات قتل درجه ۳ میتواند تا ۲۵ سال زندان باشد.
-این قتل روز دوشنبه (۲۵ می) اتفاق افتاد و پلیس خاطی و ۳ نفر از همکاران او که در محل حضور داشتند بلافاصله با عنوان “استفاده بیمورد از زور” از کار اخراج شدند و پلیسی که با گذاشتن پا روی گردن متوفی موجب مرگ وی شده بود از آن روز در زندان به سر میبرد, و حالا هم که با اتهام قتل درجه ۳ مواجه شده.
-گفتنی است در همان روز دوشنبه که این فرد سیاه پوست در آمریکا کشته شد به فاصله چند ساعت آسیه پناهی هم در کرمانشاه در حین تخریب سر پناه خود توسط مردی با انگشتر عقیق به قتل رسید …….. همین!

به اشتراک بگذارید: