خلاصه تاریخ مشروطه ایران- بخش اول

بنیاد آینه کتاب زنده یاد احمد کسروی درباره تاریخ مشروطه را در چندین قسمت بارخوانی کرده که به مرور قسمتهای آن را بازنشر می کنیم به امید روزی که هم میهنان ما با تاریخ معاصر کشور خود آشنا شوند و ریشه های کهنه مشکلات فعلی را دریابند.

تا دقیقه 15 این ویدئو درباره مقدمه کتاب است. اگر دوست دارید میتوانید از دقیقه 15:30 به بعد گوش دهید.

در این قسمت احمد کسروی درباره اینکه ایرانیان قبل از مشروطه چگونه بیدار شدند و چه کسانی تجددخواهی را در ایران بنیان نهادند بحث می کند. او از دوران صدارت میرزا حسین خان سپهسالار شروع می کند.

به اشتراک بگذارید: