خطر دیپورت مریم شریعتمداری

مریم شریعتمداری از دخترانی که شجاعانه علیه حجاب اجباری روسری خود را از سر برداشت و مدتی است که در ترکیه بسر می برد ساعاتی پیش توسط پلیس ترکیه بازداشت شده و احتمالا او را به ایران دیپورت خواهند کرد.

مریم شریعتمداری در ایران به پاکت پول تاجزاده نه گفت و شرافتش رو به چند تا چک‌ پول اوباش اصلاح‌طلب نفروخت.

جان مریم_شریعتمداری در خطر است، ترکیه که به ۳.۵ میلیون سوری پناه داد آیا نمیتواند از جان یک ایرانی که به این کشور پناه برده در برابر ج.ا محافظت کند؟

شاهزاده رضا پهلوی در این باره توئیتی به زبان فارسی و انگلیسی نوشته و خوارستار توجه دولت ترکیه به مفاد کنوانسیون های بین المللی برای حفظ جان پناهندگان شده است:

به اشتراک بگذارید: