خطر اصلی اینجاست

جمهوری اسلامی یک رژیم ذاتا تروریستی است که با استانداردها و ارزش های زندگی متمدنانه قرن حاضر هیچگونه تطابقی ندارد و قطعا دیر یا زود از بین خواهد رفت اما خطر اصلی جمهوری اسلامی کاشتن تخم کینه و دشمنی در روح و روان بسیاری از کودکان و نوجوانان و جوانان است.

شما ببینید با این کودکان معصوم چگونه رفتار می کنند؟ در دوره جنگ ایران و عراق، ما شاهد صحنه های مشابهی بودیم. بچه های کوچک لباس رزمی می پوشیدند و در مراسم صبحگاهی آرزوی شهادت را به آنها تلقین میکردند.

این کودکان بزرگ می شوند و چند سال بعد وارد اجتماع خواهند شد. عده ای از انها کاسب و مغازه دار میشوند. برخی دکتر و مهندس میشوند و برخی هم نویسنده و تحلیل گر و خبرنگار بی بی سی فارسی!

قطعا این بچه ها در مسیر زندگی شان تحولات فکری و تربیتی زیادی را خواهند داشت ولی در نهایت در عمق وجودی اینها یک کینه یک دشمنی یک  آلرژی به غرب و امریکا باقی خواهد ماند که در مقاطع مختلف ظهور خواهد کرد.

این روزها که داستان به درک واصل شدن قاسم سلیمانی جنایتکار داغ است بخوبی می بینیم زنان و مردان جوان بسیاری برای کشته شدن آن قاتل بی رحم احساس همذات پنداری دارند!. انسان تعجب می کند از این همه تناقض در وجود چنین جوانانی که هم تشنه آزادی و زندگی غربی هستند و هم از کشته شدن قاسم سلیمانی غمگین!

این دوگانگی نتیجه همان تبلیغاتی است که رژیم تبهکار آخوندی در سالها پیش با این کودکان انجام داده است. اگر شما می بینید طرف از ایران فرار کرده و آمده در بی بی سی شغل و حرفه مناسبی را گرفته و زندگی شخصی و خانوادگی اش را هم مرتب کرده ولی هنوز کینه از غرب دارد و دل در گرو آخوندها، بدانید چنین فردی زیر سایه تربیت آخوندی بزرگ شده و هنوز نتوانسته رسوبات آن تربیت های قرون وسطایی را از ذهن و روح و روانش پاک کند.

میگویند کسی که در کودکی مورد تجاوز و سو استفاده جنسی قرار بگیرد وقتی بزرگ شد معمولا تا آخر عمر بدون انکه خودش متوجه باشد نامتعادل و بیقرار خواهد بود و در تصمیم گیریها و برخوردها نمی تواند عملکرد مناسبی را داشته باشد.

این بچه ها در دبستانها و مدارس و کوچه و خیابان در معرض تجاوزات تربیتی آخوندها قرار دارند. خطر بزرگ این است که ایران ما توسط همین نسل قرار است اداره شود. خطر اصلی جمهوری اسلامی نابود کردن روح و روان نسل های آینده است.

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
1 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها