خبر TV7 اسرائیل در مورد “ناو” جدید سپاه (کلیپ کوتاه انگلیسی)

به عنوان کسی که تا حدودی اخبار نظامی اسرائیل رو دنبال میکنم تا حال هیچ وقت ندیده بودم یک کارشناس امنیتی اسرائیل اینجوری یک دستاورد سپاه (البته به جز مستعان ۱۱۰) رو بی ارزش جلوه بده! اصولا اسرائیل کوچکترین توانایی دشمنانش رو هم دست کم نمیگیره. حالا ایندفعه برادران قاچاقچی دیگه چه شاهکاری تحویل دادن که …

عکس تزئینی IDF Navy Girl
به اشتراک بگذارید: