خاک بر سرت جمهوری اسلامی

طرفداران جمهوری اسلامی و چپول های ضد امریکایی هرگاه میخواهند دیکتاتوری و اعمال ضد حقوق بشری جمهوری اسلامی را ماله کشی کنند فورا عربستان سعودی را همردیف حکومت آخوندها می کنند و می گویند در عربستان هم دیکتاتوری هست، چرا کسی چیزی نمی کوید.

واقعیت این است که حکومتهای استبدادی نظیر عربستان سعودی صدبار شرف دارند به حکومتهای فاسدی مثل جمهوری اسلامی و کره شمالی که در ظاهر انتخابات و مجلس و دفتر و دستک دارند ولی رفاه و آسایش مردم برایشان کوچکترین اهمیتی ندارد.

امروز عربستان سعودی و حتی اردن هم واکسیناسیون کرونا را برای شهروندان خود آغاز کردند اما در جمهوری اسلامی بدنبال این هستند که چگونه میشود از زیر بار انجام این کار شانه خالی کنند. هر روز یک بهانه ای می آورند. یکروز میگویند در تحریم هستیم. روز دیگر میگویند یخچال مناسب آنرا نداریم. روز دیگر می گویند صبر کنید خودمان برایتان واکسن داخلی درست می کنیم و…

 

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
3 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها