خاورمیانه زیر ذره بین اسرائیل: افق ۱۶ (Ofek-16) پیشرفته ترین ماهواره جاسوسی اسرائیل عملیاتی شد

وزارت دفاع اسرئیل روز یکشنبه اعلام کرد سه ماه پس از پرتاب پیشرفته ترین ماهواره جاسوسی اسرائیل این ماهواره تمام مراحل آمادگی و تست ها را با موفقیت پشت سر گذاشته و اکنون عملیاتی شده است.

به این ترتیب، کنترل ماهوارهٔ الکترو نوری افق ۱۶ از وزارت دفاع به واحد ۹۹۰۰ اطلاعات محرمانه تصویری نیروهای دفاعی اسرائیل منتقل شده که از حالا ادارهٔ آن را بعهده خواهد داشت.

Shlomi Sudari، رئیس برنامه فضایی اسرائیل، پس از پرتاب Ofek-16 در ماه ژوئیه گفته بود: شبکه ماهواره ای اسرائیل اکنون به ما امکان می دهد کل خاورمیانه، و حتی کمی بیشتر از آنرا، بخوبی تماشا کنیم!

تصویر: عکسی که ماهواره افق ۱۶ از آمفی تئاتر روم در پالمیرا، سوریه، گرفته و وزارت دفاع اسرائیل در ۲۴ اوت ۲۰۲۰ منتشر کرد

Ref: www.timesofisrael.com

به اشتراک بگذارید: