خانواده اشرف غنی: از زد و بند با آمریکایی ها تا بیعت با طالبان

امروز ویدئویی منتشر شد که حشمت غنی ـ برادر رئیس جمهور فراری افغانستان ـ را در حال خوش و بش و روبوسی با طالبان نشان میدهد، آن هم نه «هر طالبانی»، بلکه اعضای شبکه حقانی، که به سازماندهی تروریسم شهره هستند و آمریکا برای دستگیری آنها جایزه میلیونی تعیین کرده است!

حشمت غنی در «روابط» با آمریکایی ها هم سوابق درخشانی دارد، در سال ۲۰۱۹ انحصار بهره برداری بخش عمده ای از معادن افغانستان به یک شرکت آمریکایی واگذار شد، که حشمت و سایر اعضای خانواده غنی در آن سهیم بودند. جزئیات را دراین مقاله تحقیقی (انگلیسی) می یابید.

جالب اینکه حشمت غنی امروز یک مصاحبه کرده و در آن خودش میگوید در افغانستان یک عده تحت پوشش عناوینی مانند آزادی بیان، حقوق زنان و غیره مشغول بخور بخور بودند!

به اشتراک بگذارید: