خانم کتابدار نازنین، قاتل جاوید نام، «ابراهیم کتابدار» همان قاتل «ستار بهشتی» است؛ رهبر!

چند روز پیش مادر زنده یاد ابراهیم کتابدار صحبت از پیدا کردن قاتل فرزندش کرده بود و از مسئولان بیدادگاه های جمهوری اسلامی خواسته بود قاتل فرزندش را معرفی کنند. مادر کتابدار به درستی تاکید کرده بود که از خون پسرش نمیگذرد و منتظر است قاتل او معرفی شود.

مادرم، آن موجود حقیر و‌مفلوکی که گلوله بر قلب ابراهیم تو زد، یکی از ده ها هزار بسیجی و سپاهی خامنه ای است. یک انسان حقیر که یا از کودکی دچار شستشوی مغزی بوده و از روی علاقه و ایمان جذب این سیستم اهریمنی شده است؛ و یا یک جنایتکار پست فطرت است که دانسته_ برای منافع مالی و ترفیع در این سیستم مافیایی _ خون پویاها و‌ابراهیم ها و ستارها را بر زمین بی خدا میریزد. در هر دو صورت فرقی هم ندارد؛ آن کسی که دستهای ناپاکش بر ماشه میرود، قاتل کوچکی است که دستورات قاتل بزرگی به نام خامنه ای را اجرا میکند.

مادر جاوید نام ستار بهشتی، بانو گوهر عشقی، به درستی امروز انگشت اتهام را به سمت خامنه ای نشانه رفته است و برای همین هم وحوش ولایت فقیه او را دستگیر کرده اند و‌دخترش را تهدید به کهریزک بردن؛ چرا که خامنه ای بزدل همیشه دوست دارد فرمان های جنایتی را که صادر میکند، بی عقوبت بماند و تقصیر را بر گردن دیگران بیاندازد؛ اما اینبار یک مادر داغدار که چیزی برای از دست دادن ندارد، خواب را از چشم های او ربوده است و بی هراس از مرگ و نیستی، او را قاتل خطاب میکند تا چه دستگیر شود و‌چه نشود، چه زنده بماند و چه راحت شود، مردم ایران بیش از پیش با چهره این سید کفتار آشنا شوند.

این جنایتکار پلید، زمانی احمدی نژاد را سپر بلای خویش کرده بود و زمانی روحانی و امروز قاتلی مادرزاد به نام رییسی را! اکنون دیگر بر هیچکس پوشیده نیست که رهبر خونریز انقلاب چه عطشی برای حفظ قدرت دارد. شیرینی قدرت و‌ثروت چنان این گجستک پست فطرت را مست کرده که حتی او نقشه حفظ قدرت در زمان پس از مرگش را هم از همان سال ۸۸ دارد قدم به قدم با حذف رقبا جلو میبرد، تا پس از سقط شدنش، مجتبی بی همه چیزش بر تخت خلافت تکیه زند.

مادر کتابدار، تمام جانباختگان آبان و دی و بهمن و اسفند و فروردین و ازدیبهشت و خرداد و مرداد و شهریور و مهر این سرزمین به دستور خمینی و خامنه ای به قتل رسیده اند و آن جنایتکاران حقیری که فرمان این دو گجستک را اجرا کرده اند نه اینکه بی تقصیر باشند، نه! این حرامیان هم به اندازه خامنه ای مقصر هستند اما یادمان نرود این خامنه ای است که فرمان «کشتار» را در همان آبان ماه با این دستور که «جمعش کنید»، صادر کرد!

از آنجا که مسئولیت دو فرزند زنده یاد ابراهیم بر عهده شماست و میدانیم شما زیر ذره بین هستید و دستهایتان بسته است، ما سوال دو پهلوی شما را به جای شما پاسخ میدهیم، آن هم از زبان بانو گوهر عشقی:

قاتل فرزند شما، رهبر ایران است.

قاتل ابراهیم و پویا و‌نوید و هزاران انسان خفته در خون، سید علی خامنه ای است؛ همان رهبر فرزانه ای که دوستان صمیمی اش «سعید طوسی»ها و «سعید امامی» ها است. تازی صفت خونریزی که خاک ایران و سرنوشت فرزندانش را به تباهی کشیده است، اگر تا چندی دیگر به مرگ طبیعی سقط نشود،به زودی عدالت همچو «قذافی» برایش در خیابان ها اجرا خواهد شد و سرنوشت فرزندان پلیدتراز خودش هم همچو سرنوشت فرزندان «صدام» مایه عبرت آیندگان خواهد بود!

به اشتراک بگذارید: