خامنه ای اگر فرانسیسکو فرانکو هم که باشد دیگر وقت رفتنش است

داستان حکومت 46 ساله دیکتاتوری فرانسیسکو فرانکو در اسپانیا خیلی جالب و خواندنی است. فرانکو دیکتاتور ی بود که برای استقرار سلطه فردی و استبدادی در اسپانیا هزاران نفر را کشت . گفته میشود او حکومتش را بر روی اجساد نیم میلیون نفر پایه گذاری کرده بود.

فرانکو برخلاف بسیاری از حاکمان رژیم‏های اقتدارگرا پذیرفت که موضوع جانشینی او از طریق رفراندومی در سال ۱۹۴۷ به رأی گذاشته شود. در این رفراندوم معین شد که حکومت اسپانیا به صورت پادشاهی تداوم یابد و فرانکو سمت نیابت سلطنت را برعهده داشته باشد.

فرانکو بارها اعتراضات مردم اسپانیا را همانند جمهوری اسلامی بشدت سرکوب کرد. دقیقا مثل همین اتفاقاتی که در چند روز اخیر در ایران اتفاق افتاد در زمان فرانکو هم رخ داد. آنها زخمی ها  را مداوا نمیکردند تا زجر کش بشوند. عده زیادی را به بازداشتگاهها منتقل کردند و در آنجا آنقدر شرایط سختی را بر انها تحمیل کردند که بیش از چهارصد نفر در بازداشتگاههای قرون وسطایی اسپانیا جان باختند.

فساد و اختلاس و تباهی اسپانیا را فرا گرفته بود اما پاسخ هر اعتراضی را با گلوله میدادند.

اما یک تفاوت اساسی بین دیکتاتوری خامنه ای با دیکتاتوری فرانکو وجود دارد که قابل تامل است. فرانکو در داخل کشور دیکتاتوری مطلق داشت اما در سیاست خارجی و روابط بین المللی بدلیل گرفتن ژست ضد کمونیستی، مورد حمایت برخی کشورهای غربی قرار گرفت و همین باعث شد که پس از سرکوب خونین مردم اسپانیا، سیاستهای باز را درپیش بگیرد و سرمایه های شرکتهای غربی به اسپانیا سرازیر شود و اوضاع معیشتی و رفاهی مردم بهبود پیدا کند. این وضعیت ثبات تا آخر عمر فرانکو ادامه داشت. یعنی فرانکو با وجودیکه مردم را سرکوب کرد اما این درایت را داشت که رفاه نسبی اقتصادی را برای مردم فراهم کند و سر و صداها را خاموش کند. بعد از مرگ فرانکو اقتصاد اسپانیا جهش بزرگی کرد و اوضاع کشور بسرعت بسمت شکوفایی پیش رفت.

خوشبختانه یا بدبختانه،  خامنه ای و اساسا رژیم فقاهتی و آخوندی در ایران  توانایی قاطی شدن با جهان متمدن را ندارد هم به لحاظ ایدئولوژی و هم بلحاظ ساختار فاسد تشکیلاتی. خامنه ای پس از سرکوب مردم یا باید شکم گرسنگان را سیر کند و اشتغال و رفاه برای خیل عظیم جوانان بیکار فراهم کند و یا دوباره این موج سهمگین با قدرت و شدت بیشتری بسراغش خواهد آمد.

رژیم خامنه ای هم مثل حکومت فرانکو چهار دهه مصیبت و بدبختی را به سر کشور وارد کرد اما هرگز  انتقال قدرت مثل انچه که در اسپانیا اتفاق افتاد تکرار نمیشود. سرنوشت خامنه ای چیزی است شبیه قذافی یا ابوبکر البغدادی.

 

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
2 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها