حمله سایبری رژیم به تاسیسات آب اسرائیل

این حمله سایبری به تاسیسات حیاتی و زیربنایی اسرائیل آنقدر مهم بوده که اسرائیل جلسه اضطراری درباره آن تشکیل داده و راههای پاسخ گویی به رژیم را بررسی کرده اند.

در پایان این جلسه یکی از وزرای اسرائیلی گفته :

این حمله تمامی موازین حتی جنگی را هم زیر پا گذاشته. اتفاقی که نباید رخ می‌داد.

به اشتراک بگذارید: