حمله تروریستی (با راکت) به کمپ «تاجی» در حومه بغداد، آغاز عملیات تلافی جویانه آمریکا با حمله به پایگاه امام علی در ناحیه مرزی عراق/سوریه

به اشتراک بگذارید: