حملات هوایی به نیروهای نیابتی رژیم درناحیه بوکمال

به اشتراک بگذارید: