حقارت و زبونی اروپایی ها در مقابل جنایتکاران

وزیر امور خارجه سوئیس دست به سینه در مقابل حسن روحانی ایستاده.

واقعا اگر هیتلر هم زنده بود باز این جناب وزیر همینطور دست به سینه در مقابلش می ایستاد. شما حقارت و زبونی مقامات اروپایی را در مقابل آخوندهای جنایتکار و قاتل و تروریست ببینید. حقوق بشر برای این شیادان اروپایی یک دروغ خنده دار است. رژیمی که هزاران نفر را فقط بجرم اعتراض به وضع معیشتی در زندان ها دارد با او چنین رفتاری می کنند.

حالا این وضعیت را با تیم ترامپ مقایسه کنید که برای نخستین بار آخوندها را به لجن کشیده اند.

به اشتراک بگذارید: