حذف وضعیت روزنامه نگاران ایرانی در گزارش سالانه امریکا

دمکراتهای فاسد برای آنکه خللی در مذاکرات وین پیش نیاید و باعث کدورت خاطر آخوندها نشود، نام ایران را از گزارش سالانه وزارتخارجه امریکا مبنی بر بدرفتاری با روزنامه نگاران حذف کردند.

به اشتراک بگذارید: