جوانمرک شدن آحشماربم ۹۳ ساله بر اثر کرونا

آيه‌آلله العظمي حاج شيخ‌ محمدابراهيم رباني بيرجندي مهمويي
مخفف: آحشماربم (۸ حرف)

پینوشت: به اون خدا بیامرز که اونهمه خدمت به این مملکت کرد یک “اعلی حضرت” (اونهم ۸ حرف) ناقابل میگفتند چپولها آسمون رو به زمین رسونده بودن که اینهمه القاب چیه و از این حرفها. حالا این پشمالوی مال مردم خور که اوج “دانش و هنرش” بیان روش شرعی کون شستنه, فقط مخفف اسمش ۸ حرفه!

به اشتراک بگذارید: