جنایت در جنایت؛ دفن مردگان بهایی در گورستان خاوران

در ادامه اعتراض‌ها به تخریب خاوران، ۷۹ تن از خانواده‌های اعدامیان سیاسی دهه ۶۰ و کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ با انتشار نامه‌ای خطاب به شهردار تهران تغییرات در گورستان خاوران را “مغایر حرمت انسانی”خواندند.

چند تن از خانواده‌ها صبح امروز پنجم اردیبهشت با مراجعه به ساختمان شورای شهر و شهرداری تهران این نامه اعتراضی را به ثبت رسمی رساندند. رونوشتی از این نامه به نهاد ریاست جمهوری و وزارت کشور ارسال شده است.

تمام ۷۹ امضاکننده این نامه ساکن ایران هستند. آنها در زیر این نامه هم مشخصات خودشان را ذکر کرده‌اند و هم نام عضو کشته‌شده خانواده‌شان را.

این خانواده‌ها در نامه خود نوشته‌اند “روز جمعه سوم اردیبهشت در دیدار از خاک بی نام و نشان عزیزانمان،آنچه را که باورش تکان دهنده بود ،دیدیم. قبرهایی در قطعه گورهای دست جمعی عزیزانمان حفر و دو متوفی بهایی نیز در آن قبر ها به خاک سپرده شده بودند”.

این نامه پس از آن منتشر می‌شود در چند روز اخیر گزارش‌هایی مبنی بر حفر ۱۰ قبر جدیدی و خاکسپاری دو متوفی در گورستان جمعی خاوران منتشر شد که بسیاری از کشته‌شدگان دهه‌ ۶۰ و به ویژه اعدام های گسترده تابستان ۱۳۶۷ در آن دفن هستند. جامعه جهانی بهایی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که حکومت آنها را برای دفن اجسادشان در این محل زیر فشار قرار داده است و به آنها گفته شده که اجساد گورهای دسته‌جمعی از این محل تخیله شده است.

اکنون خانواده‌های اعدامیان سیاسی دهه شصت در ایران، با اعلام همبستگی با جامعه بهایی نوشته‌اند خطاب به مسئولان حکومت نوشته‌اند “مصرانه از شما می‌خواهیم از اِعمالِ اجبار بر هموطنان بهایی برای خاکسپاری عزیزان متوفیشان در قطعه گورستان جمعی خودداری کنید و نمک بر زخم کهنه ما نپاشید”.

حکومت جمهوری اسلامی که از تحویل دادن اجساد هزاران اعدامی تابستان ۶۷ به خانواده‌هایشان خودداری کرده و تاکنون درباره گورستان خاوران و یا محل دفن اعدامیان تابستان ۶۷ اظهارنظری نکرده است.

این خانواده‌ها بار دیگر با تکرار مطالبات چند دهه گذشته شان نوشته‌اند “این حقوق شهروندی و انسانی ما خانواده هاست که از محل دقیق خاکسپاری عزیزانمان با خبر باشیم و بتوانیم با حضور بر سر مزارشان ،یاد عزیزانمان را گرامی بداریم. اکنون پس از حدود چهل سال محرومیت از این حق، ما خواهان عدم تعرض و تغییرات در این گورستان هستیم”.

رونوشتی از این نامه دفتر ریاست جمهوری و وزارت کشور ارسال شده است.
به اشتراک بگذارید: